Sociaal Domein webinarreeks

 726,00 incl. btw / jaar

Het abonnement ExcellentSkills Sociaal Domein is speciaal ontwikkeld voor gemeente-medewerkers die zich bezig houden met het sociaal domein.

Categorie:

Beschrijving

Het abonnement ExcellentSkills Sociaal Domein is speciaal ontwikkeld voor gemeente-medewerkers die zich bezig houden met het sociaal domein. Alles draait om zelfredzaamheid en participatie. De 20 webinars in dit abonnement zijn gericht op alle facetten die bij het sociaal domein komen kijken. Er worden regelmatig nieuwe webinars toegevoegd. Dankzij deze uitbreidingen kunnen we webinars aanbieden die blijven inspelen op de actualiteit.

Dit abonnement is zowel individueel als voor organisaties af te sluiten. Voor elke organisatie hebben we scherpe tarieven en mogelijkheden.

Neem snel contact op voor een presentatie en offerte op maat.

 

Inhoud abonnement

Introductie webinars sociaal domein
In dit webinar wordt verteld wat de achtergrond is van de verschillende webinars en waarom ze belangrijk zijn.

Aanpak woonoverlast bij een woningcorporatie
In dit webinar maak je kennis met woonoverlast in de sociale huursector en leer je hoe een woningcorporatie dit aanpakt om de leefbaarheid te behouden.

Bezwaarschriften: inhoud en procedure in de praktijk
In dit webinar wordt ingegaan op de bezwaarschriftenprocedure, waarbij het accent niet zo zeer op de juridische aspecten ligt, maar vooral op de gang van zaken in de praktijk.

Blockchain Organiseren voor het sociale domein
In dit webinar leer je wat blockchain organiseren inhoudt en hoe gemeentelijke organisaties dit kunnen inzetten.

De effectiviteit van leren bij cliënten
In dit webinar vertellen we hoe mensen leren en hoe je cliënten hierbij kunt ondersteunen.

De Jeugdgezondheidszorg
In dit webinar krijg je informatie over alle facetten van de jeugdgezondheidzorg.

De klantmanager in het veiligheidsveld
Dit webinar behandelt typen en voorbeelden van veiligheidsproblemen waar een klantmanager mee te maken kan krijgen.

De toekomst van werk
In dit webinar worden technologische ontwikkelingen besproken die onze manier van werken gaan veranderen.

De veranderende lokale overheid
In dit webinar wordt de lokale overheid geplaatst in historisch perspectief: wat is de oorsprong van onze huidige gemeenten, hoe hebben de rol en het takenpakket van het lokaal bestuur zich ontwikkeld en voor welke uitdagingen staan we tegenwoordig?

De verbinding tussen participatiewet en Wmo
In dit webinar gaan we in op de vraag wat de participatiewet en de Wmo verbindt en wat dat betekent voor het handelen van professionals in zorg, welzijn en werk en inkomen.

Empathie en professioneel handelen
In dit webinar wordt besproken wat empathie is, waarom het belangrijk is en hoe je het inzet in de communicatie met cliënten.

Greep op je werk
Door de decentralisaties binnen de overheid is er veel veranderd. In dit webinar leer je hoe je als professional weer greep op je werk krijgt.

Het ABC van de AVG
In dit webinar wordt een introductie gegeven op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe onderzoek leidt tot een goed paper
In dit webinar wordt uitleg gegeven over het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van een afstudeeronderzoek.

Integraal werken in het sociaal domein
In dit webinar wordt besproken wat het integraal werken inhoudt en waarom het van belang is.

Justitiabelen in detentie
In dit webinar vertellen we hoe het er in de gevangenis of jeugdinstelling aan toe gaat.

Klantmanagers ontmoeten jongeren
Dit webinar gaat over de ontwikkeling van de jeugd en hoe klantmanagers daarmee te maken krijgen. Er wordt o.a. algemene informatie gegeven over de Jeugdwet.

Vitale klant en vitale zelf
In dit webinar bespreken we wat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is en hoe je dit als klantmanager kunt versterken.

TBS: voorkomen van recidive
In dit webinar wordt uitleg gegeven over de TBS-maatregel en hoe binnen TBS-klinieken gewerkt wordt aan herstel en veilige terugkeer in de maatschappij.

Samen aan zet: woningcorporatie en sociaal domein
Steeds meer bewoners van corporatiewoningen gebruiken zorg en/of ondersteuning. Om ook de meest kwetsbare mensen een goed perspectief te bieden, zijn woningcorporaties en partners in het sociaal domein natuurlijke partners. In dit webinar een schets van hoe dat in de regio Alkmaar gebeurt.